Previous slide
Next slide

Hirtshals Fiskeriforening
Servicerer fiskerne vedr. udøvelse af erhvervsfiskeri i Danmark

Fiskernes Kasseudlejning
 Håndtere Pack and Sea, levere og vasker fiskekasserne til fartøjerne

Landing/salg af fisk
Sortering – Fiskernes Fiskesortering / salg på Hirtshals Fiskeauktion

Velkommen til Hirtshals Fiskeriforening

Hirtshals Fiskeriforening grundlagdes af en gruppe lokale kystfiskere i 1904. Hirtshals påbegyndte at bygge deres egentlige havn i 1919, hvorefter antallet af fiskere og medlemmer steg markant.

Fiskerimønstrene ændredes ligeledes til et mere fjernt havgående fiskeri.

Foreningen har gennem tiderne serviceret fiskerne vedr. fastsatte og udstukne retningslinjer for udøvelse af erhvervsfiskeri i Danmark, har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 9894 2588

Bestyrelsen i Hirtshals Fiskeriforening består af formand Niels Kristian Nielsen samt 6 aktive erhvervsfiskere.

Hirtshals Fiskeriforening kontingent

  1. 600,00 for aktive
  2. 600,00 for passive
  3. 600,00 for bierhvervsfiskere

Promilleafgiften udgør 6 0/00 af landingsværdien indtil 12 mio. kr., derefter betales der ikke promilleafgift.

Fiskernes Kasseudlejning

Fiskernes Kasseudlejning er underlagt Hirtshals Fiskeriforening.

Fiskernes Kasseudlejning har 2 – 3 ansatte der servicere, håndtere, levere og vasker fiskekasser til fartøjerne.
VAGTTELEFON: 9363 1111

Kontakt vedr. Fiskernes Kasseudlejning bedes rettet til:

Hirtshals Fiskeriforening

Niels Kristian Nielsen
Norgeskajen 7.1, 9850 Hirtshals
Telefon: 9894 2588
E-mail: post@hififo.dk
CVR. Nr. 81353611

Fiskernes Fiskesortering

Landing af fisk:

I Fisketerminal Hirtshals finder du Fiskernes Fiskesortering der har en yderst effektiv arbejdsgang, som gør det muligt, at levere kvalitetsarbejde til Danmarks laveste sorteringspriser.

Fisken sorteres efter EU’s sorteringsregler så den er klar til salg på Hirtshals Fiskeauktion og den videre eksport.

Fiskernes Fiskesortering kan kontaktes på:
Norgeskajen 7
9850 Hirtshals
Tlf. 9894 1437
E-mail: moeller@ffhirtshals.dk

Hirtshals Fiskeauktion

Salg af fisk:

Hirtshals Fiskeauktion er en moderne fiskeauktion der hele tiden har opmærksomheden rettet mod fremtiden, samtidig med at auktionen har over 80 års erfaring i afsætning af fisk.

Hirtshals Fiskeauktion kan kontaktes på:
Norgeskajen 7
9850 Hirtshals
Tlf. 9894 1233
E-mail: hirfisk@hirfiskauk.dk

Kontakt Hirtshals Fiskeriforening

Kontorets åbningstider:

Niels Kristian Nielsen træffes i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 08.00 til 12.00, med mindre der er deltagelse i udenbys møder. Kan kontaktes på tlf. 5153 2588 eller e-mail: nkn@hififo.dk.

Tinna Aggersborg Nielsen træffes på tlf. 9894 2588 el. e-mail:  post@hififo.dk

Formand

Niels Kristian Nielsen
Norgeskajen 7.1
Nejstbrinken 39
9850 Hirtshals
E-mail: nkn@hififo.dk
Tlf. 5153 2588

Bogholder

Tinna Aggersborg Nielsen
Norgeskajen 7.1
9850 Hirtshals
E-mail: post@hififo.dk
Tlf. 9894 2588
CVR. Nr. 61799028