Nyheder

Nyheder!

 

Her på siden vil du finde information omkring møder, arrangementer m.m.

Hirtshals, den 7. november 2018

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Hirtshals Fiskeriforening, fredag den 21. december 2018 kl. 09.00 på Nordsøen Forskerpark, Willemoesvej 2, Hirtshals, med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Jan Woller og Thomas Kongerslev.

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

På valg er: Tonny Espersen og Kim Skovsmose.

  1. Valg af revisor.
  2. Eventuelt.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Venlig hilsen

BestyrelsenOBS! Kontorets åbningstider

Fra 1. januar 2014 træffes jeg på kontoret i tiden mandag til fredag fra kl.08.00 til 12.00, med mindre jeg deltager i udenbys møder. Min tlf. 5153 2588 eller e-mail:  nkn@hififo.dk kan benyttes.

Fiskerikonsulent Erik Kaas Hansen træffes mandag til onsdag fra kl. 08.00 til 14.00, han kan dog også være på udenbys opgaver. Tlf. 2427 7608 eller e-mail:  ekh@hififo.dk kan benyttes.

Helle Hansen træffes mandag til fredag i tiden 10.00 til 13.00 på tlf. 9894 2588 el. e-mail:  post@hififo.dk

På vores hjemmeside er det meningen, at der skal lægges nyheder og andre relevante ting ind. Følg derfor med på adressen www.hirtshalsfiskeriforening.dk