Personale

Personale ved Fiskernes Kasseudlejning

 

Brian Vejen Jensen

 

Tommy H. Nielsen